طرح های تولیدی
نام شرکت/سازمان *
نام سر درب غرفه *
استان *
شهرستان *
روستا *
نام مدیریت *
شماره همراه مدیریت *
 
نام نماینده تام الاختیار *
شماره همراه نماینده *
 
کد تلفن شهر *
 
شماره تلفن ثابت *
شماره فکس
شناسه ملی
کد اقتصادی
وب سایت
 
پست الکترونیک
 
رسته فعالیت *میزان تسهیلات دریافتی
بانک عامل
تعداد اشتغال ایجاد شده
عنوان فعالیت
شرح کالا و خدمات
محل غرفه *


توضیحات تکمیلی
کل بازدید 560

All Rights Reserved - Designed by : ModernDesign.ir 2019